Motie: Een rechte rug voor onze studenten


7 juli 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het debat over vaststelling van de het voorstel tot vaststelling van de eerste herziening van de begroting 2022,

constaterende dat

  • Rotterdamse studenten hard geraakt worden door stijgende kosten en dat uit onderzoek van de Rotterdamse studentenvakbond blijkt dat liefst 42% van de ondervraagde studenten aangeeft door stijgende energiekosten in de financiële problemen te komen;
  • Rotterdamse studenten vooralsnog uitgesloten zijn van de eenmalige energietoeslag van achthonderd euro;

voorts constaterende dat

  • Het kabinet een tweede energietoeslag van vijfhonderd euro overweegt, die door gemeenten aan sommige huishoudens wordt uitgekeerd

overwegende dat

  • De uitsluiting van de (Rotterdamse) studenten in de toekenning van de eenmalige energietoeslag volgens juristen onrechtmatig zou zijn;
  • Gemeenten af mogen wijken van het rijksbeleid dat bepaalde groepen uitsluit van energietoeslagen;
  • De financiële problemen van studenten door stijgende energielasten een negatieve en onwenselijke impact kunnen hebben op de studieresultaten en de gezondheid van studenten en uitsluiting van de energiecompensatie daarmee tevens haak staat op het preventieve armoedebeleid dat de gemeente voert voor jongeren;

verzoekt het college

  • De financiële middelen vrij te maken om, zolang het Rijk dit niet doet, te garanderen dat uitwonende studenten de energietoeslagen ontvangen die het Rijk als vorm van armoederegeling laat uitkeren aan huishoudens met een smalle beurs;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Eén gezin, één aanpak, één regisseur, CHECK!

Lees verder

Motie: Logiesbelasting wordt dagbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer