Motie: Natuur­ont­wik­keling zelf ter hand nemen


30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 september 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Oranjebonnen,

constaterende dat

  • Het bestemmingsplan Oranjebonnen natuurontwikkeling in de Bonnenpolder ter grootte van 128 hectare mogelijk maakt;
  • Het college in 2019 heeft berekend dat het zelf ter hand nemen van natuurontwikkeling tussen de €7,15 miljoen en €8,365 miljoen bedraagt, met jaarlijks geringe kosten voor onderhoud;

overwegende dat

  • Natuurontwikkeling in het algemeen belang is en dat hiervoor geen hulp van private organisaties nodig zou moeten zijn;
  • Het zelf ter hand nemen van natuurontwikkeling mogelijkheden biedt om beter te sturen op biodiversiteit en natuurwaarden, zonder daarbij afhankelijk te zijn van particuliere belangen;
  • Natuur in eigen beheer de noodzaak tot het faciliteren van een natuurbegraafplaats als financiële dekking loslaat;

verzoekt het college

  • De natuurontwikkeling in de Bonnenpolder zelf ter hand te nemen;
  • Middelen te zoeken in de gemeentelijke begroting om de natuurontwikkeling financieel te dekken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Dropzone in de fietsenstalling Beursgallery

Lees verder

Motie: Onderzoek haalbaarheid betaald parkeren Oud-IJsselmonde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer