Motie: Doneer­ringen voor nieuwe statie­geld­ver­pak­kingen


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021,

constaterende dat

  • Per 1 juli 2021 statiegeld van toepassing is op kleine petflessen;
  • Statiegeld op drankblikjes vanaf 31 december 2022 van toepassing zal zijn;

voorts constaterende dat

  • Er een DoneerRing bestaat die kan worden geplaatst rondom prullenbakken in de openbare ruimte, met als doel te fungeren als inzamelpunt voor verpakkingen met statiegeld;
  • Kosten voor deelname aan een pilot door initiatiefnemer The Happy Activist voor het gebruik van de DoneerRing kunnen worden vergoed vanuit de WasteTool van Nedvang;

overwegende dat

  • De DoneerRing een goede en kostenneutrale manier is om afvalscheiding te bewerkstelligen, waarde te creĆ«ren en bewustzijn over afval te verhogen;
  • Bij onze oosterburen in Duitsland al goede successen met de DoneerRing zijn behaald en de gemeente Breda in eigen land er reeds met flink enthousiasme mee is begonnen;

verzoekt het college

  • Deel te nemen aan de pilot met de DoneerRing;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen