MOTIE Doelgroep OGGZ voorkeur woningen van woning­cor­po­raties en voorkomen woning­uit­zet­tingen


28 januari 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2016, in verband met het voorstel tot vaststelling van het actieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Eerder Thuis 2015-2018,

constaterende dat

  • de gemeente mensen die, onder begeleiding, zelfstandig kunnen wonen in de wijken wil plaatsen;

mede constaterende dat

  • voor kwetsbare personen een woninguitzetting nog harder kan aankomen en ook dat door een huisuitzetting de mensen naar de straat verdwijnen en uit beeld kunnen geraken bij zorgverleners;

overwegende dat

  • het voor de doelgroep een verstandiger keuze is om een woning toegewezen te krijgen van de woningcorporaties aangezien met hen afspraken kunnen worden gemaakt indien er huurachterstanden ontstaan;

verzoekt het college

  • ervoor te zorgen dat de doelgroep de prioriteit krijgt bij woningtoewijzingen bij woningcorporaties;
  • zodanig wordt begeleid dat woninguitzettingen praktisch onmogelijk is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PvdD, SP, GroenLinks, Nida, ChristenUnie-SGP, VVD, CDA, D66, LeefbaarRotterdam

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Garantie terugkeerplek Beschermd Wonen

Lees verder

MOTIE Alleen echte vrijwilligheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer