MOTIE Alleen echte vrij­wil­ligheid


28 januari 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2016, in verband met het voorstel tot vaststelling van het actieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Eerder Thuis 2015-2018,

constaterende dat

  • zelfs in dit actieprogramma staat dat de gemeente wil dat de doelgroep moet participeren;

overwegende dat

  • deze kwetsbare doelgroep dient te worden ontzien;
  • de mensen uit de doelgroep alleen worden ingezet als zij echt op basis van vrijwilligheid hieraan mee willen werken;

verzoekt het college

  • hierop toe te zien in de uitvoering op de weg naar participatie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdA, PvdD, SP.ChristenUnie-SGP

Tegen

GroenLinks, VVD, CDA, D66, LeefbaarRotterdam, Nida

Lees onze andere moties

MOTIE Doelgroep OGGZ voorkeur woningen van woningcorporaties en voorkomen woninguitzettingen

Lees verder

MOTIE Onderzoek planmatige inpassing windturbine in nieuwbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer