MOTIE Garantie terug­keerplek Beschermd Wonen


28 januari 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2016, in verband met het voorstel tot vaststelling van het actieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Eerder Thuis 2015-2018,

constaterende dat

  • een van de doelstellingen van het actieprogramma is om doorstroom te bevorderen vanuit Beschermd Wonen;

overwegende dat

  • soms doorstromen niet de juiste oplossing blijkt te zijn en de patiĆ«nt toch de intensievere begeleiding nodig blijkt te hebben;

van mening dat

  • het niet zo moet zijn dat mensen die terugvallen op een wachtlijst komen te staan;

verzoekt het college

  • zeker de eerste vijf jaar niet het aantal Beschermd Wonen plekken te verminderen, zodat mensen die terugvallen verzekerd zijn van de juiste opvang;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer