Motie: Dikke en beeld­be­pa­lende bomen blijven staan


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de haalbaarheid van het unsolicited proposal en het masterplan Parkhaven,

constaterende dat

  • Voor de voorgestelde woningbouw aan de Parkhaven 98 bomen worden gekapt;
  • Uit de bomeninventarisatie blijkt dat er van de 357 onderzochte bomen 6 bomen een stamdikte van een meter of meer hebben en er 29 worden aangemerkt als beeldbepalend;
  • Het momenteel niet duidelijk is welke bomen worden gekapt en welke bomen blijven staan;

overwegende dat

  • Bomen met een stamdikte van een meter of meer enorme ecologische waarde hebben, omdat ze vaak een zeer groot kroonvolume hebben en met hun massa ook beter in staat zijn om water vast te houden in de ondergrond;
  • Beeldbepalende bomen niet voor niets als zodanig worden gezien, en ook nog eens in combinatie met de nabijheid van rijksmonument Het Park beslist behouden moeten blijven;

verzoekt het college

  • Alle bomen met een stamdikte van een meter of meer en beeldbepalende bomen die worden benoemd in de bomeninventarisatie te laten staan, dus om hiervoor geen kapvergunning te verlenen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen