Motie: Afkop­peling hemel­water in de vuist­regels voor het bouwen


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025,

constaterende dat

  • Het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van eigenaren van een perceel om hemelwaterverwerking af te koppelen van het riool;
  • De vuistregels voor het bouwen door de gemeente Rotterdam worden gebruikt om ontwikkelaars van het vastgoed ertoe te bewegen tijdig juiste maatregelen te nemen in het ontwerp van nieuw vastgoed;

overwegende dat

  • Eigenaren van nog te bouwen woningen en niet-woningen er zeer bij gebaat zijn als reeds in het ontwerp van het vastgoed een afkoppeling naar het riool wordt gerealiseerd;

verzoekt het college

  • Afkoppeling van hemelwater naar het riool een plek te gunnen in de vuistregels voor het bouwen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Dikke en beeldbepalende bomen blijven staan

Lees verder

Motie: Streven naar verbetering van het Locatieonderzoek Kanaalweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer