MOTIE Dier­ge­nees­kundige zorg in het AOW-tegoed


2 februari 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van AOW- en Jeugdtegoed;

constaterende dat

  • Oudere Rotterdammers die recht hebben op AOW-tegoed deze toelage thans niet kunnen besteden aan diergeneeskundige zorg;

overwegende dat

  • Een gezelschapsdier voor ouderen gevoelens van eenzaamheid kan doen verminderen en, waar het gezelschapsdier een hond betreft, ertoe bijdraagt dat ouderen vaker buiten komen, affiniteit krijgen met de buitenruimte en in contact komen met buurtbewoners;

mede overwegende dat

  • Het geld kost om een ziek gezelschapsdier weer beter te maken;

verzoekt het college

  • Diergeneeskundige zorg toe te voegen aan de producten en diensten die met het AOW-tegoed kunnen worden aangeschaft of bekostigd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer