MOTIE Beno­digd­heden voor gezel­schaps­dieren in het AOW-tegoed


2 februari 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van AOW- en Jeugdtegoed;

constaterende dat

  • Oudere Rotterdammers die recht hebben op AOW-tegoed deze toelage thans niet kunnen besteden aan benodigdheden voor gezelschapsdieren, bijvoorbeeld in een dierenspeciaalzaak;

overwegende dat

  • Een gezelschapsdier voor ouderen gevoelens van eenzaamheid kan doen verminderen en, waar het gezelschapsdier een hond betreft, ertoe bijdraagt dat ouderen vaker buiten komen, affiniteit krijgen met de buitenruimte en in contact komen met buurtbewoners;

mede overwegende dat

  • Het onderhoud van gezelschapsdier geld kost;

verzoekt het college

  • Benodigdheden voor gezelschapsdieren, aan te schaffen in een dierenspeciaalzaak, toe te voegen aan de producten en diensten die met het AOW-tegoed kunnen worden aangeschaft;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer