Motie: De koopman en de dominee


16 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 juli 2020, ter bespreking van het debat over beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Jami en Simons over ‘College reist er lustig op los’,

constaterende dat

  • Het college dienstreizen naar het buitenland maakt;
  • Voorafgaand aan de dienstreizen niet altijd duidelijk is welke activiteiten er precies door de leden van het college worden ondernomen;

voorts constaterende dat

  • Het college bestemmingen voor sommige van de dienstreizen tijdig aan de Raad kenbaar maakt als zij meent dat deze bestemmingen zouden kunnen leiden tot discussie;

overwegende dat

  • De burgemeester zich tijdens het debat over de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Jami over ‘College reist er lustig op los’ liet ontvallen dat hij tijdens een dienstreis in Thailand een beurs voor de intensieve pluimveehouderij heeft geopend, daarbij verwijzend naar de prominente positie van Nederland in de intensieve pluimveehouderij en de handelsbelangen die daaruit voortvloeien;
  • Hij ook geregeld in het buitenland lobbyt voor de belangen van de fossiele industrie in de haven;

van mening dat

  • Het college best had kunnen weten dat er raadsleden zijn die moeite hebben met het behartigen van de belangen van de bio-industrie of fossiele industrie door de burgemeester tijdens een dienstreis;
  • De rol van het college als koopman in het buitenland niet altijd past bij het morele kader waarin zij in thuisstad Rotterdam wenst te handelen;

verzoekt het college

  • Voorafgaand aan dienstreizen waar activiteiten worden ondernomen waarvan het college moet kunnen weten dat deze tot discussie zullen leiden, deze activiteiten tijdig aan de Raad kenbaar te maken (dus analoog aan de bestaande beleidslijn discutabele bestemmingen tijdig kenbaar te maken);

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen