Motie: De GGD is er niet voor niets


7 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Waterside III,

constaterende dat

  • Gezondheidskundige adviezen de effecten van gemeentelijk beleid op onze inwoners in kaart brengen, zoals hier bij het bestuurlijk voornemen woningen te bouwen pal langs de A16, met tot 67 decibel op de gevel van de nieuwe woontoren;
  • De GGD de locatie van de woontoren op grond van geluidkwaliteit als ongewenst beschouwt en de gekozen mitigerende maatregelen voor het tegengaan van geluidhinder tevens niet voldoende vindt in het geval dat er tóch gebouwd zal worden;

overwegende dat

  • De gezondheid van Rotterdammers boven alles gaat;
  • Adviezen van de GGD serieus moeten worden genomen;

verzoekt het college

  • Gezondheidskundige adviezen van de GGD op gemeentelijk beleid op te volgen, dus als bindend te beschouwen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: De emissieloze kas

Lees verder

Motie: Eerlijke voorlichting voor bewoners Waterside III

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer