Motie: De gemeente stapt als laatste in


28 mei 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, ter bespreking van de interpellatie over ‘Achterhouden informatie over GPSI’,

constaterende dat

  • De gemeente haar deelname in het fonds Guide Plus Sustainable Investment Fund (GPSI Fund) heeft beëindigd nadat een partij uit de private sector zich op het laatste moment terugtrok als deelnemer;

overwegende dat

  • De casus GPSI Fund laat zien dat de gemeente kwetsbaar is als personen of organisaties uit de private sector een bijdrage hebben toegezegd voor de oprichting van een fonds maar niet over de brug komen;

verzoekt het college

  • Pas definitief voor deelname in een fonds te tekenen als alle overige deelnemers uit de private sector alle relevante documenten hebben ondertekend die voorzien in financieel bindende deelname;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen