Motie: CO2-opslag onder de grond niet meetellen voor behalen klimaat­doel­stelling


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

constaterende dat

  • De opslag van CO2 onder de grond kan worden gebruikt om doelen ten aanzien van de reductie van CO2-uitstoot te verwezenlijken;

overwegende dat

  • CO2-opslag onder de grond niet bijdraagt aan de terugdringing van de CO2-uitstoot, maar dat slechts wordt voorkomen dat CO2 opgaat in de atmosfeer;
  • Bestaande industriële processen niet veranderen als gevolg van CO2-opslag onder de grond, waardoor de noodzakelijke investeringen niet terecht komen waar ze zouden moeten gegeven de energietransitieopgave;

mede overwegende dat

  • Carbon Capture and Storage (CCS) een allesbehalve bewezen techniek is voor wat betreft de domeinen van volksgezondheid en het beschermen van flora en fauna;

verzoekt het college

  • De opslag van CO2 onder de grond niet te gebruiken voor het realiseren van de doelstelling ten aanzien de energietransitie;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Houtstook niet meetellen voor behalen klimaatdoelstelling

Lees verder

Motie: Foute restwarmte niet meetellen voor behalen klimaatdoelstelling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer