Motie: Houtstook niet meetellen voor behalen klimaat­doel­stelling


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

constaterende dat

  • Biomassa door velen als duurzaam alternatief wordt gezien voor fossiele brandstoffen;

overwegende dat

  • Er internationaal is afgesproken dat het gebruik van biomassa als energiebron CO2-neutraal is, maar dat dit slechts een papieren werkelijkheid is;
  • Het stoken van houtsnippers in kolencentrales zelfs een hogere CO2-uitstoot heeft dan het stoken van aardgas en bruinkool;

verzoekt het college

  • Het gebruik van hout(snippers) als energiebron niet te verwerken in het realiseren van de Rotterdamse CO2-reductiedoelstelling ten aanzien van de energietransitie;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Baas in eigen haven

Lees verder

Motie: CO2-opslag onder de grond niet meetellen voor behalen klimaatdoelstelling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer