Motie: Chip­plicht voor katten in de APV


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam houders van katten aanmoedigt hun dier te chippen, maar dat het chippen niet verplicht is;
  • Op 20 februari 2018 een motie in de Tweede Kamer is aangenomen die het kabinet aanmoedigt lokaal een verplichting tot chippen mogelijk te maken;

  overwegende dat

  • Een chipplicht voor eigenaren van katten veel narigheid kan schelen in het geval een kat wegloopt van huis en in een opvangvoorziening terecht komt, want slechts drie op de tien eigenaren wordt herenigd met hun weggelopen dier;
  • Er een forse besparing in de opvangkosten van weggelopen katten in het verschiet ligt als de chipplicht in Rotterdam wordt ingevoerd;

  verzoekt het college

  • Een voorstel te doen toekomen aan de Raad waarin middels een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) eigenaren van katten worden verplicht hun kat te laten chippen;

  en gaat over tot de orde van de dag.


  Status

  Verworpen

  Voor

  Tegen