Motie: Bos in Tweebos


29 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot transformatie van de Tweebosbuurt,

constaterende dat

  • Met de transformatie van de Tweebosbuurt ook de buitenruimte op de schop gaat;

overwegende dat

  • Het college heeft aangegeven graag minibossen te willen plaatsen in de stad, al dan niet in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), maar dat zij worstelt met het vinden van een geschikte locatie;

verzoekt het college

  • Binnen het plangebied van de transformatie van de Tweebosbuurt ruimte te maken voor de komst van een minibos, in aard en opzet vergelijkbaar met het initiatief voor plaatsing van de zogenoemde Tiny Forests door het IVN;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen