MOTIE Biolo­gische landbouw rand­voor­waar­delijk in polder Schieveen


16 maart 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 maart 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Natuur- en recreatiegebied Schieveen,

constaterende dat

  • Het bestemmingsplan Natuur- en recreatiegebied Schieveen uitbreiding van de veestapel van een agrarisch bedrijf gevestigd aan de Hofweg 93 mogelijk maakt, waarbij wordt gesteld dat de ondernemer in kwestie wil overstappen op biologische landbouw;

overwegende dat

  • Intensieve veeteelt niet valt te verenigen met de functie van de polder Schieveen als natuur-, recreatie- en weidevogelgebied;

verzoekt het college

  • De overstap naar biologische landbouw op het perceel aan de Hofweg 93 als randvoorwaarde te stellen;
  • Een zo kort mogelijke termijn te stellen voor het realiseren van deze overstap;
  • De raad te informeren over voltooiing van de overstap;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, GL, Nida, Kathmann, Engberts(PvdA)

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer