Motie: Bestem­mings­plannen in duide­lijke taal


11 april 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 april 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het beleidskader 'De taalspiraal',

constaterende dat

  • Meerdere publieke organisaties hun taalgebruik afstemmen op de doelgroep;
  • Publieksvriendelijke versies van beleidsstukken zijn geschreven in duidelijke taal, opdat een ieder begrijpt wat er staat;

overwegende dat

  • Iedereen een mening heeft over ruimtelijke ordening en dat het daarom belangrijk is dat een ieder kan meebeslissen;
  • De gemeente Rotterdam een toegankelijke organisatie wil zijn en dat het gebruik van duidelijke taal hieraan kan bijdragen;

verzoekt het college

  • Bestemmingsplannen te vertalen in publieksvriendelijke versies door middel van duidelijke taal, eventueel aangevuld met visuele technieken zoals pictogrammen, flowcharts en infographics;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Louter natuurvriendelijk onderhoud in de Rottemeren

Lees verder

Motie: BoekStart op het consultatiebureau

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer