Motie: Altijd meer­koetpaal naast fontein


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • Meerkoeten vaak objecten vlak boven de waterlijn en een eindje van de walkant af kiezen voor het bouwen van een nest;
  • De uitmonding van fonteinen in Rotterdamse wateren voor meerkoeten een ideale ondergrond vormt om een nest op te bouwen, waardoor de fonteinen in de warme zomermaanden voor langere tijd niet kunnen worden gebruikt;

mede constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam op bepaalde plekken in de stad gebruik maakt van een meerkoetpaal om meerkoeten daarmee een nestelgelegenheid te bieden zonder dat andere waardevolle objecten hiervoor gebruikt worden;

overwegende dat

  • Fonteinen een belangrijke ecologische functie vervullen in Rotterdamse wateren die door hun geringe omvang weinig natuurlijke stroming kennen;
  • De afgelopen zomer op diverse plekken in de stad, zoals bijvoorbeeld in de Spoorsingel en in het water langs de Spiegelnisserkade, de fontein ter plaatse niet kon worden gebruikt omdat een meerkoet er een nest op had gebouwd;
  • Plaatsing van meerkoetpalen ter hoogte van een fontein effect sorteert, zoals afgelopen zomer tevens bleek in de Crooswijksesingel waar een meerkoet op een meerkoetpaal nestelde terwijl de fontein op hetzelfde moment in gebruik was;

verzoekt het college

  • Ter hoogte van fonteinen in Rotterdamse wateren altijd een meerkoetpaal te plaatsen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen