Motie: Alle inko­mens­groepen dragen bij aan de kringloop


15 februari 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 februari 2024, ter bespreking van het programma Rotterdam Circulair,

constaterende dat

  • Hergebruik van materialen en spullen belangrijk zijn om te komen tot een volledig circulaire stad;

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdamse AOW- en jeugdtegoed verstrekt aan personen en huishoudens die daar vanwege hun inkomenssituatie voor in aanmerking komen, met als doel maatschappelijke participatie te bevorderen;

overwegende dat

  • De circulaire transitie van álle Rotterdammers is en niet slechts voorbehouden aan een bevoorrechte groep die zich bepaalde kosten kan veroorloven;
  • De AOW- en jeugdtegoeden prima aanwendbaar zijn voor aanschaf van spullen die én bijdragen aan participatie én onze circulaire ambities verder opschroeven;

voorts overwegende dat

  • Er zich ketens in de wereld van kringloopwinkels hebben gevormd die de professionaliteit en capaciteit hebben om zich aan te sluiten op het AOW- en jeugdtegoed;

verzoekt het college

  • Op zoek te gaan naar aanbieders van kringloopspullen die zich aan willen sluiten op het AOW- en Jeugdtegoed;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: In de Upcycle Mall eet je vegan

Lees verder

Motie: AOW- en Jeugdtegoed niet voor aanschaf van kleine dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer