Motie: In de Upcycle Mall eet je vegan


15 februari 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 februari 2024, ter bespreking van het programma Rotterdam Circulair,

constaterende dat

  • Er een ‘Upcycle Mall’ wordt gevestigd op de gemeentelijke locatie aan de Bovendijk, waarin nieuwe spullen worden gemaakt van afval;
  • In de Upcycle Mall Rotterdammers kunnen zien, ervaren en leren wat circulariteit is, bijvoorbeeld in de hout- en meubelwerkplaats, de plastic- en textielwerkplaats, de repareerwinkel én het circulair lunchcafé,;

overwegende dat

  • Alle facetten van duurzaamheid centraal staan in de Upcycle Mall;
  • Rotterdammers veel voor de planeet kunnen betekenen door bewuste dieetkeuzes te maken;
  • Vleesconsumptie om die reden niet goed past bij het beoogde doel van de Upcycle Mall, vanwege de gevolgen van de intensieve veehouderij voor het klimaat, milieu en biodiversiteit;

verzoekt het college

  • Louter plantaardig voedsel aan te bieden in het lunchcafé van de Upcycle Mall;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Green Friday

Lees verder

Motie: Alle inkomensgroepen dragen bij aan de kringloop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer