Motie: AOW- en Jeugd­tegoed niet voor aanschaf van kleine dieren


15 februari 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 februari, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het voorstel tot vaststelling van de Verordening AOW- en Jeugdtegoed 2024,

constaterende dat

  • Met het AOW- en Jeugdtegoed onder meer kleine dieren kunnen worden aangeschaft, te weten “Kleine huisdieren (cavia’s, hamsters, vissen, vogels, enzovoort)”;

overwegende dat

  • Het ongewenst is dat de gemeente Rotterdam met publieke middelen huisdierbezit stimuleert;
  • Goede verzorging van huisdieren veel geld kost, een kostenpost die niet bevorderlijk is voor de financiële positie van huishoudens of personen die in aanmerking komen voor het AOW- en Jeugdtegoed ;

voorts overwegende dat

  • De gemeente diverse producten heeft aangewezen waar het AOW- en Jeugdtegoed heeft aangewezen omdat het niet bijdraagt aan het beoogde doel van deze regeling, zoals alcohol, tabak, sieraden, horloges en ook diervoeding;

verzoekt het college

  • Levende dieren aan te wijzen als besteding waar geen AOW- en Jeugdtegoed aan kan worden besteed;
  • Deze aanwijzing zo snel mogelijk te verankeren in de uitvoering van de Verordening AOW- en Jeugdtegoed 2024;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Alle inkomensgroepen dragen bij aan de kringloop

Lees verder

Motie: Alle dieren zijn gelijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer