Motie: Adopteer je favoriete kantoor­plant


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2021,

constaterende dat

  • Veel ambtenaren van de gemeente Rotterdam tijdens de coronacrisis noodgedwongen thuis moeten werken;
  • Ze hun vertrouwde kantooromgeving al die tijd moeten missen;

overwegende dat

  • De planten die de kantooromgeving opfleuren, een onlosmakelijk onderdeel vormen van de werkomgeving en daarmee van zoiets ongrijpbaars als ‘arbeidsvreugde’;
  • Planten bijdragen aan productiviteit, omdat ze een positieve bijdrage leveren aan het binnenklimaat;

verzoekt het college

  • Thuiswerkende ambtenaren van de gemeente Rotterdam in de gelegenheid te stellen hun favoriete kantoorplant op te halen van de werkplek, en deze hun te schenken als geste voor de situatie waar zij als gevolg van de coronacrisis in verzeild zijn geraakt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Canon van Rotterdam

Lees verder

Motie: Afwegingskader en verantwoording kosten verkenning, informatie en formatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer