MOTIE Baby, I want to pump it up


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

constaterende dat

  • Sportscholen een belangrijke functie vervullen in de dagelijkse sportbehoefte van duizenden Rotterdammers, maar dat op deze plekken wel enorm veel energie wordt verbruikt;
  • In sportscholen energie wordt opgewekt door de gebruikers van diverse fitnessapparaten en dat deze energie niet wordt opgeslagen;

overwegende dat

  • Opgewekte energie kan worden opgeslagen in grote accu's en op een later tijdstip worden gebruikt, of door een dynamo kan terugvloeien in de fitnessapparaten;
  • Het energieverbruik van sportscholen daarmee substantieel omlaag kan;

verzoekt het college

  • Te inventariseren of er onder ondernemers van sportscholen in Rotterdam behoefte bestaat om de opgewekte energie van gebruikers aan te wenden voor het eigen energieverbruik;
  • Ambtelijke ondersteuning te verlenen aan ondernemers van sportscholen die graag willen verduurzamen en ze te wijzen op vormen van cofinanciering, zoals CityLab010;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer