MOTIE Borgen van natuur­waarden in de Oran­je­bonnen


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

constaterende dat

  • In ontwikkelgebied Oranjebonnen meerdere kleine gebieden ('micro-gebieden') te vinden zijn met hoge natuurwaarden;

overwegende dat

  • Behoud van deze micro-gebieden van belang is voor de biodiversiteit in de Oranjebonnen;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken welke micro-gebieden in ontwikkelgebied Oranjebonnen sterke natuurwaarden vertonen;
  • Behoud van de natuurwaarden van deze micro-gebieden te verankeren in het nog op te stellen bestemmingplan van ontwikkelgebied Oranjebonnen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Verbod op bouwen in het park

Lees verder

MOTIE Baby, I want to pump it up

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer