MOTIE 'Rotter­damse Dierenhulp Aan Minima'


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

constaterende dat

  • Veel huishoudens in Rotterdam die op of rond de armoedegrens leven, grote moeite hebben diergeneeskundige zorg te betalen;
  • De Minimax Dierendokter weliswaar een gereduceerd tarief rekent voor minima, maar toch geld kost dat minima vaak niet kunnen missen;

overwegende dat

  • De gemeente Amsterdam een succesvolle regeling ('ADAM-regeling') heeft waarbij minima: eenmalig aanspraak kunnen maken voor een eerste gratis consult; honden, katten en konijnen tot €100 gratis kunnen worden gecastreerd of gesteriliseerd; deze diersoorten gratis worden gechipt als ze dat nog niet zijn; en de gemeente de helft betaalt van noodzakelijke medische zorg tot een bedrag van €300 per jaar;

verzoekt het college

  • Een regeling ('Rotterdamse Dierenhulp aan Minima') in het leven te roepen die erin voorziet dat Rotterdamse minima op dezelfde bepalingen aanspraak kunnen maken als minima in Amsterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Baby, I want to pump it up

Lees verder

MOTIE De stadsconservator moet blijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer