Amen­dement: Reële boem­boem­boem­waarde festivals Kralingse Bos


3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Bestemmingsplan parapluherziening evenementen,

Besluit

I

Artikel 5.1.6 van het Bestemmingsplan parapluherziening evenementen als volgt te wijzigen:

5.1.6 evenemententerreinen 6

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige evenemententerreinen 6' (Kralingse Bos Westzijde) zijn de gronden tevens bestemd voor evenementen.

De volgende evenementen zijn jaarlijks toegestaan:

Klik hier voor de afbeelding die in het amendement te zien is, op de website van de gemeente Rotterdam.

--

Toelichting:

Lage bastonen van festivalmuziek leiden tot de meeste overlast bij omwonenden. Deze dringen door tot in de woning en worden dus niet weerkaatst door de gevel. Voor regulering van de maximale geluidsbelasting voor dit type geluid is de categorie dB(C) in het leven geroepen. Hierbij geldt dat niet alleen de maximale geluidsbelasting een rol speelt in de geluidsbeleving van toehoorders, maar ook het verschil tussen dB(A) (de gewogen geluidswaarde) en dB(C).

Voor veel bevoegde gezagen die eigenstandig geluidsnormen voor festivals opstellen, is een verschil van 15 dB reëel. In algemene zin lijkt de gemeente Rotterdam dit reële onderscheid tussen dB(A) en dB(C) te volgen. Maar gek genoeg is er een uitzondering gemaakt voor grote festivals aan de westzijde van het Kralingse Bos.

Met dit amendement brengen we het verschil in dB tussen de gewogen geluidswaarde en de geluidswaarde van lage bastonen voor deze locatie in lijn met alle andere festivallocaties en gebieden waar festivals eventueel kunnen worden gehouden.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Bescherm de wijken tegen het NPRZ

Lees verder

Motie: B/C-evenementen in parken buiten het broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer