Bijdrage: Initi­a­tief­voorstel "Lobbyen in Rotterdam inzich­telijk"


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 12 september 2019

12 september 2019

Voorzitter,

Als gemeenteraad nemen wij besluiten die het leven van Rotterdammers, bedrijven en organisaties raken. Zij hebben daarom een belang bij de besluiten die wij nemen. Wat is er dan logischer om zo'n besluit te beïnvloeden?

Lobbyen, voorzitter, is al zo oud als de weg naar Kralingen. Opkomen voor je belang is een groot goed en voor raadsleden is een lobby een goede manier om informatie in te winnen over de gevolgen van een bepaald besluit. Maar lobbyen kent ook gevaren, namelijk dat particuliere belangen doorsijpelen in besluiten die ogenschijnlijk in het algemeen belang worden genomen. De gemeenteraad dient het belang van alle Rotterdammers. We moeten er daarom voor waken dat besluiten slechts worden genomen om de belangen van een kleine groep te dienen.

Al twee jaar geleden vroegen wij om een lobbyparagraaf op te nemen in beleidsdocumenten van de gemeente Rotterdam. Een lobbyparagraaf geeft inzicht in de personen en organisaties die betrokken zijn geweest in de totstandkoming van beleid. En wij vroegen ook om een lobbyregister, zoals die al sinds 2012 in de Tweede Kamer bestaat. Op beide vragen was het antwoord van het college: neen. Het college vond het niet nodig.

Maar wij vinden het wél nodig, voorzitter. In het afgelopen politieke jaar zijn wij enige keren ongevraagd benaderd door lobbyisten die de openbare en semiopenbare ruimten van het stadhuis feilloos wisten te vinden. Met argumenten probeert zo'n lobbyist je dan te overtuigen waarom je wel of niet voor een voorstel moet stemmen, of de lobbyist wil je overtuigen of juist ontraden een motie in te dienen bij een bepaald agendapunt. Niet iedereen heeft de middelen om een lobby op te zetten of het vernuft de gemeenteraad, het college of de ambtenaren te vinden. Lobbyen leidt tot een onevenwicht in de aandacht voor bepaalde belangen. En lobbyisten sturen niet alleen onze bepaling van standpunten, maar willen ook meebeslissen over de agenda. Dat kan problematisch zijn. Dit behoeft transparantie, om zo het algemeen belang beter te kunnen dienen.

Daarom, voorzitter, drie voorstellen om lobbyen in Rotterdam meer inzichtelijk te maken.

Voorstel 1. Met het lobbyregister willen wij inzichtelijk maken welke lobbyisten zich willen begeven in die ruimten van het stadhuis waar wij ons ook begeven. In principe zijn ze welkom, maar dan moeten ze zich wel bekend maken.

Voorstel 2. Wij kunnen zo een voorbeeld van het afgelopen politieke jaar naar voren halen waar een genomen besluit direct het particuliere belang van een derde dient. Alsof de lobbyist meegeschreven heeft. Daarom willen wij de lobbyparagraaf graag toevoegen aan beleidsdocumenten van de gemeente Rotterdam. In die paragraaf staat vermeld met welke personen of organisaties is gesproken en wat met de bijdragen van derden is gedaan.

Voorstel 3. Ambtenaren werken voor de Rotterdammers. Tijdens diensttijd komen zij ook weleens lobbyisten tegen, soms vooropgezet maar nog vaker ongevraagd. Ook hier willen wij het lobbyen inzichtelijk maken. Ambtenaren rapporteren lobbyactiviteiten tijdens diensttijd in een openbaar register, zodat een ieder kan zien wie zich heeft gemengd in de bedrijfsvoering van de gemeente.

Voorzitter, ik rond af. Met ons initiatiefvoorstel 'Lobbyen in Rotterdam inzichtelijk' dragen we bij aan de transparantie die de Rotterdammers van ons mogen verwachten. De beïnvloeding of pogingen daartoe van personen en organisaties op publiek beleid wordt voor een ieder zichtbaar. Goeie zaak, toch? Hierbij bied ik u ons initiatiefvoorstel aan.

Ik dank u.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer