Bijdrage: Uitgangs­pun­ten­no­titie Gezond010


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 4 september 2019

4 september 2019

Voorzitter,

We zijn blij dat het college komt met een programma om de gezondheid van Rotterdammers te bevorderen. Ze zal ook wel moeten, want de wet schrijft dat voor. De uitgangspunten van Gezond010 zijn nog vaag genoeg om er alles van te vinden en er nog van alles aan op te hangen. Maar het thema van het programma klinkt al wel duidelijk door: uiteindelijk is gezondheid je eigen verantwoordelijkheid. De oplossing voor eventuele gezondheidsproblemen wordt dan ook gezocht in de intrinsieke motivatie van Rotterdammers. Voor het college is de gemeente er vervolgens om mee te motiveren, aan te reiken, te faciliteren, mogelijk te maken.

Het is vaker gezegd in deze commissie, maar de grootste gezondheidswinst boek je buiten beleid dat zich specifiek richt op zorg en gezondheid. De heer Postma stelde al eerder dat de aanleg van het riool grote gezondheidswinst heeft geboekt. En tijdens de technische sessie over dit programma en het aankomende preventieakkoord bleek dat er niks zoveel voor publieke gezondheid heeft gedaan als schuldhulpverlening. Wij denken dus dat er voor wethouder De Langen veel meer eer te behalen valt als hij te rade gaat bij zijn collega’s op mobiliteit, ruimtelijke ordening, schuldhulpverlening en armoedebestrijding, taal, cultuur en nog flink wat andere domeinen. Want al die domeinen dragen bij aan meer geluk, woongenot, leefgenot, vreugde om te bestaan en er wat van te maken. En dus om die intrinsieke motivatie vooruit te stuwen en te werken aan een goede gezondheid. Want alleen met een helder toekomstperspectief krijg je zin om aan je eigen gezondheid te werken.

Voorzitter, structuur versus zelf handelen. Wij vinden dat de wethouder veel te optimistisch is over wat je zelf kunt doen. Als dit een inputsessie is, hopen wij dat de wethouder onze zorg ter harte neemt. Want, Rotterdammers zijn toch echt grotendeels afhankelijk van grotere verhalen, grotere structuren waar wij mee te maken hebben. Hoe kan je ontsnappen aan vieze lucht? Geluidhinder? Overprikkeling? Zeg het maar.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Havenvisie

Lees verder

Bijdrage: Vuurwerkzones jaarwisseling 2019 - 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer