Bijdrage: Debat over 'Een nieuwe start voor plan­gebied Feyenoord City'


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 2 juni 2022

2 juni 2022

Voorzitter,

De feiten: er is geen geld en geen bouwer voor een nieuw stadion. Voor de BVO staan twee van de drie stoplichten nog op rood. Diezelfde BVO liet op donderdag 21 april jongstleden tijdens een persconferentie weten te stoppen met de stadionplannen. De algemeen directeur liet weten: “We gaan ons richten op een langer verblijf in de Kuip.”

Voorzitter, Feyenoord City neemt de vormen aan van een Griekse tragedie. Stadion Feijenoord N.V. probeert haar vege lijf te redden, want heeft in de afgelopen jaren meer dan dertig miljoen euro verbrand aan luchtfietserij. Haar laatste strohalm is de gemeente Rotterdam, waar bestuurlijke ego’s het winnen van de ratio. Die willen per se een nieuw stadion, want ze willen herinnerd blijven. Voetbalclub Feyenoord, dus de BVO? Die wordt vermalen, geslachtofferd, kaltgestellt. Voor de bus gegooid door een naast lid van de Feyenoordfamilie. Het nieuwe stadion was ooit bedacht als stimulans voor de voetbaltak om aan te haken met de top van Nederland. Inmiddels is het tot een monster van Frankenstein verworden, die modderschuit aan de Maas.

De gemeente en het stadion denken dat de Raad van State gek is. Rond de vergaderdata van de gemeenteraad van 11 en 18 november vorig jaar voerden ze ook al een toneelstukje op, waar de RvS overigens pijnlijk gemakkelijk doorheen prikte. De afgelopen week, beslist niet toevallig zo vóór de dag van morgen 3 juni 2022, liet de stadionroeptoeter weer van zich horen. Nee voorzitter, niet Peter Houtman. De directeur van Stadion Feijenoord N.V. gaat voor nieuwbouw binnen één tot drie jaar vanaf de dag van schrijven, want het beste voor Feyenoord. Feyenoord, weet u, die dat stadion niet meer wil. Het college liet ons weten in navolging van schriftelijke vragen dat zij de persconferentie van 21 april jongstleden toch echt anders interpreteerde dan de rest van Rotterdam. Het college ziet kansen voor een nieuw stadion.

Het is symptomatisch, voorzitter. Het college denkt niet alleen dat de Raad van State gek is, maar ook de BVO. Het ‘nee’ van Te Kloese is voor wethouders Van Gils en Kurvers eigenlijk een ‘ja’. Ook weer die Griekse tragedie: onbeantwoorde liefde, ontkenning, crime de passion.

De Partij voor de Dieren is het goed zat. Wij zitten hier voor het algemeen belang, niet voor spelletjes. Het algemeen belang is een toekomst voor het gebied aan de Nieuwe Maas en een toekomst voor voetbalclub Feyenoord, als instituut waar veel Rotterdammers waarde aan hechten. Daarom komen wij met drie moties:

  • We laten de Raad van State weten dat wij het bestemmingsplan Feyenoord City terugtrekken en komen tot een nieuw bestemmingsplan, met een nieuwe bestemming voor de stadionplot. Motie 1.
  • In navolging van de raadsbrede aangenomen motie ‘Zet de Kuip niet buitenspel’ gaat de gemeente de BVO per onmiddellijk proactief planologisch faciliteren om te komen tot mogelijkheden tot vernieuwbouw of uitbreiding van de Kuip. Wij danken Leefbaar Rotterdam voor deze sterke motie uit december 2020. Een nieuw masterplan is gereed uiterlijk 21 oktober 2023, anderhalf jaar naar de persconferentie van afgelopen april. Motie 2.
  • De Kuip is zwaar verwaarloosd. Wij willen dat de gemeente een dwangsom oplegt aan de eigenaar als zij dit gemeentelijk monument niet snel opknapt. En dat kan, voorzitter. Het is ook al gebeurd bij het Poortgebouw, onlangs. Motie 3.

Deze moties worden gesteund door andere fracties, waarvoor dank. Verder zullen wij elke steun verlenen aan goede andere voorstellen van de collega’s.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Voorlopig pakket participatietraject luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (raadsbehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer