Bijdrage: Voor­jaarsnota 2021


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 6 juli 2021

6 juli 2021

Voorzitter,

Vandaag komen we met een aantal voorstellen om de stad de goede richting op te duwen. Allereerst het meest urgent. We maken als Rotterdamse gemeenschap een vuist tegen klimaatverandering. Vele steden in binnen- en buitenland gingen ons al voor in het uitroepen van de noodtoestand voor het klimaat. We kunnen simpelweg niet achter blijven, en een kwetsbare deltastad als Rotterdam heeft daar ook een eigenbelang in. Onze motie kan gelukkig nu al rekenen op draagvlak uit de Raad en hopelijk ook op GroenLinks-wethouder Bonte.

En we doen nog meer voor het klimaat: we willen dat onze spullen een tweede kans krijgen in repaircafés, met hopelijk een heuse Upcycle Mall in de toekomst. Ook hiervoor een motie, met als doel ondersteuning te bieden aan de vele goede initiatieven in de stad.

Wij laten niet los, geven niet op. Vandaar een nieuwe poging voor een stadsbreed voederverbod, na onze jarenlange strijd hiervoor. Ook willen we een beter snoei- en maaibeleid, voor de bescherming van broedende vogels. Helaas gaat het nog veel te vaak mis, vooral in de keten tussen Stadsbeheer, hoofdaannemer en onderaannemer. En de reden? Simpel. De gemeente heeft geen gedragscode natuurbescherming. Een groot gemis, blijkt telkens weer.

De huidige prullenbakken in de openbare ruimte breiden we uit met doneerringen waar we nieuwe statiegeldverpakkingen kunnen plaatsen. Hiervoor ook een motie. De doneerringen zijn een groot succes in collega-gemeente Breda en worden vergoed door de verpakkingenindustrie via het afvalfonds.

Wij staan voor vergroening, zoals iedereen weet. Maar ook voor goed gebruik van de openbare ruimte. Wij zijn blij met urban sporters die op een leuke manier de straten en pleinen verlevendigen. Vergroening en urban sports hoeven elkaar helemaal niet uit te sluiten, maar toch lijkt het te gebeuren op het dak van de Museumparkgarage. Wij roepen de wethouder per motie op het nu voorliggende inrichtingsplan voor vergroening van het dak te herzien en urban sports in te passen.

Op wonen komen wij met twee moties om kwetsbare groepen op de woningmarkt beter te beschermen. Allereerst zien we graag helderheid over de toepassing van opkoopbescherming in Rotterdam. Wij willen dat de Raad de kaders stelt. Tenslotte willen we dat de huurteams in mandaat en reikwijdte uitbreiden, dus voor alle huurders en in alle wijken. Is de wethouder daartoe bereid?

Tot slot, voorzitter. Onze motie Koers van de Stad uit 2019 wordt nu breed uitgevoerd in Rotterdam. Wij willen ons deel graag gunnen aan een hartverwarmend initiatief uit Hoek van Holland, namelijk Vogel- en Egel Zorgcentrum De Houtsnip. Die wil haar accommodatie graag vernieuwen en verduurzamen. Daar werkt de Partij voor de Dieren graag aan mee.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.