Bijdrage: Voort­gangs­rap­portage Taal*


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 14 juli 2021

14 juli 2021

Voorzitter,

Taal maakt het leven leuker. Als je de taal spreekt, begrijp je beter wat er om je heen gebeurt. Je snapt niet alleen beter het nieuws, want je kunt de krant lezen. Maar je kunt ook spelen met taal. Woordgrapjes maken, bijvoorbeeld. Of beter je gevoel aan anderen vertellen, zodat zij weten wat jij vindt van iets dat om je heen gebeurt. Opkomen voor je eigen belang, of de belangen van anderen snappen. Ook dat je doe je met taal. Je gezondheid verbetert en dat is voor ons heel veel waard.

De Partij voor de Dieren staat voor emancipatie van alle groepen in de samenleving. Emancipatie hoeft niet per se in het Nederlands. Maar dan nog steeds is het goed dat de gemeente Rotterdam de Rotterdammers helpt met het Nederlands. Dus wij zijn blij met de inspanningen van de gemeente.

Wij hebben toch wel wat vragen. Allereerst: kan alles wat met het taalbeleid te maken heeft in duidelijke taal worden opgeschreven? Verder willen wij weten wat de cursisten meekrijgen van de taalcursus. Is dat bijvoorbeeld een diploma? En hoeveel is dat waard op de arbeidsmarkt of op een opleiding?

Het College van de Rechten van de Mens helpt gemeenten om nog beter in duidelijke taal te praten. Momenteel gebruikt de gemeente taalambassadeurs, maar is het geen goed idee om nog meer te doen? Laatst kreeg ik als bewoner een brief van de gemeente over nieuwe gft-bakken in de wijk. Volgens mij waren het zeven bladzijden. Het ging over een verordening, over terinzagelegging, over reactietermijnen, over bezwaar maken, over het gemeenteblad en de staatscourant, en over ontvankelijkheid bij de Raad van State. Als je alle Rotterdammers wilt meenemen in de besluiten die de gemeente neemt, moet je daar echt iets aan doen. Anders belandt die brief gelijk bij het oud papier, omdat de brief onleesbaar is voor veel Rotterdammers.

Dus mijn vraag aan de wethouder is: wil zij aan het College van de Rechten van de Mens vragen of zij naar de kwaliteit van onze communicatie wil kijken?

En kan de gemeente nog meer doen? Wij denken dan bijvoorbeeld aan Opzoomer Mee, die nu al voorleesdagen organiseert. Maar misschien kunnen we geld opzij zetten voor Rotterdammers die graag willen voorlezen aan kinderen in de straat, want daar begint het. Of volwassenen aan volwassenen, natuurlijk.

Tot zover, voorzitter.

* Deze bijdrage is op B1-niveau geschreven. Voor meer informatie over het B1-taalniveau: https://www.communicatierijk.n...

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Bijdrage: Ontwerp-Omgevingsvisie "De Veranderstad"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer