Bijdrage: Raads­voorstel Inkoop­stra­tegie jeugdhulp en wijkteams


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 23 juni 2021

23 juni 2021

Voorzitter,

Om de vertaalslag van curatieve naar preventieve zorg te maken, zijn de wijkteams een cruciale schakel. De focus op impactgedreven hulp aan Rotterdammers biedt kansen, zeker in combinatie met het factorenmodel. Even recapituleren: het factorenmodel is een wetenschappelijke onderlegger die inzichtelijk maakt waar bepaalde zorgbehoeften van Rotterdammers door worden veroorzaakt. Deze causaliteit is belangrijk om problemen bij de wortel aan te pakken. En kennis van factoren is dus ook belangrijk om te werken aan preventie, want een materiële verandering in die factoren leidt ook tot een andere zorgvraag.

Wat de Partij voor de Dieren dus graag ziet, is hoe ‘impact’ als resultaat van de wijkteams in de aankomende aanbesteding haar beslag krijgt in een wetenschappelijke rapportage die gaat over de relatie tussen factoren en het resultaat van geleverde zorg. Wij zien dus graag dat aanbieders in de wijkteams rapporteren hoe hun zorg is afgestemd op een analyse van onderliggende factoren. Maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vervolgens kunnen die rapportages namelijk op een hoger aggregatieniveau worden verhandeld door een academische partner, zeg de Erasmus Universiteit. Waarom, voorzitter? Alleen op deze manier blijft het factorenmodel niet bij mooie woorden, maar kunnen we leren van specifieke structuren, weeffouten zo je wilt, die problemen veroorzaken.

Onze vraag is: is de wethouder ertoe te bereid deze keten van informatievoorziening en -verwerking te borgen in het aanbestedingsdocument?

Dan nog een losse vraag, voorzitter. Zijn de wijkteams ook verantwoordelijk voor woonoverlast? Het is mij niet duidelijk, maar in discussies over het probleem – waar de portefeuillehouder overigens niet aanwezig is – komt het wijkteam wel langs als gremium waarin problemen tussen buren kunnen worden beslecht. Zijn de wijkteams hierop toegerust?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Ontwerp Programmabegroting 2022 Recreatieschap Rottemeren

Lees verder

Bijdrage: Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer