Bijdrage: Voor­jaarsnota 2019 (onderdeel: haven)


Uitge­sproken in de verga­­dering van de commissie EDEM op 3 juli 2019

3 juli 2019

Voorzitter,

Op 21 maart jongstleden dienden wij een motie in tijdens het debat over het raadsakkoord energietransitie. Die motie met de titel ‘Duit in het zakje voor betaalbare energietransitie’ verzocht het college de reclamebelasting in het havengebied opnieuw in te voeren. Hoe antwoordde de wethouder ook alweer? Hij zei zo ongeveer het volgende: “De reclamebelasting in het havengebied is recent na een lange discussie en uitvoerig overleg afgeschaft. Ik denk dat we moeten hechten aan een betrouwbare overheid.”

Amper anderhalve maand later is de wethouder gezellig op collegeretraite en wat besluit hij? Hij voert de reclamebelasting in het havengebied in. Wat een giller, voorzitter. Onze vraag aan de wethouder is simpel: vindt hij wethouder Van Gils onbetrouwbaar? We zijn reuze benieuwd naar het antwoord.

In datzelfde debat stelde de wethouder dat lokale heffingen in de haven, zoals kadegelden, momenteel niet worden gedifferentieerd op basis van type lading. Wij willen namelijk natte bulk zwaarder belasten. De wethouder stelde te wachten tot waar de regering mee zou komen. Wel, het landelijk klimaatakkoord is daar. Dus van ons een vraag aan de wethouder: is differentiatie op basis van lading mogelijk? We horen het graag.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.