Bijdrage: Beleids­kader Parti­ci­pa­tiewet 2019-2022 ‘Men­sen­werk’


Uitge­sproken in de raads­ver­­ga­­dering van 27 juni 2019

3 juli 2019

Voorzitter,

Wij nemen een ondubbelzinnig standpunt in over de bijstand. Dat is een recht, geen gunst. In de commissiebespreking hebben wij duidelijk gemaakt waarom wij nog nooit een verordening in het kader van de Participatiewet hebben gesteund en dat zullen we nu ook weer niet doen. In de plaats daarvan zouden we zien dat er landelijk een basisinkomen wordt ingevoerd, zodat een ieder een volwaardig bestaan kan hebben.

De tegenprestatie in de Participatiewet levert veel stress op bij Rotterdammers in de bijstand. Zo kennen wij Rotterdammers die door oud-wethouder Florijn verplicht in de kassen van het Westland moesten gaan werken. Stress is een slechte raadgever, voorzitter. Maar het leidt vaak ook nog eens tot ongezonde keuzes in het leven. Maar de relatie tussen stress door de tegenprestatie in de Participatiewet is nog niet wetenschappelijk onderzocht, terwijl dat toch echt heel relevant is. Want het college wil mensen uit de bijstand om de begroting op orde te krijgen. Nou, bedenk dan dat de zorgkosten als gevolg van ongezonde keuzen vele malen hoger ligt.

Daarom dienen wij een motie in om de gezondheidseffecten van de tegenprestatie inzichtelijk te krijgen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Beantwoording schriftelijke vragen over 'Coalitieakkoord als collegeprogramma'*

Lees verder

Bijdrage: Voorjaarsnota 2019 (onderdeel: energietransitie)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer