Bijdrage: Uitvoe­rings­agenda biodi­ver­siteit (onderdeel van 'Visie openbare ruimte') (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 8 april 2021

8 april 2021

Voorzitter,

Zonder biodiversiteit geen leven. Wethouder Wijbenga begrijpt de noodzaak voor een biodiverse stad. De Uitvoeringsagenda biodiversiteit had niet eerder kunnen komen, want we leven momenteel in een massa-extinctie, een massale uitsterving van soorten. De snelheid baart enorme zorgen. Volgens een recent rapport van het Wereldnatuurfonds gaat het nu, hou je vast, honderd keer sneller dan normaal.

Wellicht is het voor sommigen gek dat juist steden zich moeten buigen over biodiversiteit. Is dat niet de taak van plattelandsgemeenten en bosbeheerders? Nee, voorzitter. Door de verschraling van het platteland, ontregeling van natuurlijke ecoystemen door menselijk aantasten van het grondwaterpeil, gebruik van pesticiden, ontbossing, eenzijdige aanplant en de bizarre hoeveelheden mest zijn steden belangrijker dan ooit tevoren in het versterken van natuurwaarden. Steden vervullen nu een voortrekkersrol.

Wij zijn dus blij met de Uitvoeringsagenda biodiversiteit. Maar deze kan nog beter, zoals altijd. Analoog aan de tien van 010 komen wij met de tien van de Partij voor de Dieren. Tien moties, tien mooie voorstellen om biodiversiteit nog beter te borgen in het stedelijk beleid. Ze zijn alle zichtbaar op de agenda. We verwachten ruime steun.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Inzet politiehonden

Lees verder

Bijdrage: Verkoop Recreatieoord Hoek van Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer