Bijdrage: Inzet poli­tie­honden


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie VB op 1 april 2021

1 april 2021

Voorzitter,

De politiehond is het op één na zwaarste middel waar de politie over beschikt. Het is een zwaar geweldsmiddel wat tot ernstige gevolgen voor mens en dier kan leiden.
Voor de Partij voor de Dieren is het belang van dieren vanzelfsprekend uiterst belangrijk. Wij vinden dat de intrinsieke waarde van een hond gerespecteerd dient te worden. En op dit moment gebeurt dat niet bij de politie. De honden worden tijdens hun opleiding mishandeld. Dit is niet te tolereren. Bovendien verboden bij de Wet Dieren.

Het gebruik van een stroomhalsband wordt in Rotterdam normaal gevonden blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen. Met stroom worden de honden met geweld gecorrigeerd. Honden zijn intelligente dieren en hebben, net als mensen, een bewustzijn, waardigheid en gevoel en dit dient gerespecteerd te worden. In Rotterdam gebeurt dat dus niet. Hoe haal je het in je hoofd om dieren stroomstoten te geven? Het is totaal gestoord. Hoe kunnen wij dit als moderne stad accepteren?

Wij zijn van mening dat conflicten tussen mensen ook door mensen opgelost moeten worden en niet door dieren. De dieren worden dan namelijk onderdeel van het geweld.

De honden worden ook ernstig mishandeld bij de KNPV. De methoden zijn barbaars. Honden worden met stokken geslagen, met zwepen, worden elektrische schokken toegediend en ze worden geschopt. Het zit structureel fout bij de KNPV. En een Rotterdamse agent traint ook bij de KNPV.
De honden die tijdens hun opleiding zijn mishandeld zijn ‘verknipte’ honden geworden. En deze honden worden op onze straten ingezet tegen de burgers. Dit is niet goed en moet stoppen.

Uit de beantwoording van schriftelijke vragen blijkt dat Rotterdam hondenbegeleiders in de eenheid 24/7 worden ingezet als ‘first responder’. Waarom? Kan het college hier antwoord op geven? In 2020 waren dit 10.911 meldingen. Een hoog getal.

Wij verwachten van de politie-eenheid Rotterdam dat er stevig wordt opgetreden tegen deze dierenmishandeling en dat men daar transparant over is. Tevens willen wij dat er geen honden meer worden aangeschaft die mishandeld zijn tijdens hun opleiding. En dat honden die niet luisteren naar stopcommando’s niet meer in onze stad worden ingezet,. Tevens zullen wij met een motie komen om de training met stroomhalsbanden te stoppen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Uitvoeringsagenda biodiversiteit (onderdeel van 'Visie openbare ruimte')

Lees verder

Bijdrage: Uitvoeringsagenda biodiversiteit (onderdeel van 'Visie openbare ruimte') (raadsbehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer