Bijdrage: Uitplaatsing Piekfijn


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 6 juni 2019

6 juni 2019

Voorzitter,

Wij willen dat Piekfijn in gemeentelijk bezit blijft. Dit hebben we ook zo afgesproken met de Rotterdammers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wij houden ons aan onze afspraken en daarom zullen we van harte de motie van de SP om Piekfijn niet uit te plaatsen, ondertekenen.

Uitplaatsen, een mooi eufemisme. Je bedoelt afstoten, opheffen, privatiseren, maar dat klinkt zo hard nietwaar? Toch gek dat we vandaag Piekfijn gaan afstoten en later op de dag later gaan praten over armoedebestrijding. Ik weet niet hoe serieus wij het college nog moeten nemen. Maar goed. Wij komen met een motie om de pijn enigszins te verwachten. Wij willen dat de lastenverlichting als gevolg van het afstoten wordt gebruikt voor een verhoging en/of verbreding van de kwijtschelding op de afvalstoffenheffing. Zo blijft er eenzelfde bijdrage voor armoedebestrijding uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing als nu het geval is.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, Uit de knoop

Lees verder

Bijdrage: Stand van zaken met betrekking tot Acato

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer