Bijdrage: Beleids­kader Armoe­de­aanpak 2019-2022, Uit de knoop


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie WIISA op 29 mei 2019

29 mei 2019

Voorzitter,

Wij zijn blij dat het college armoede onder Rotterdammers wil bestrijden. Het raadsvoorstel ziet er in beginsel goed uit. Maar voor ons is dit slechts een begin om armoede als wicked problem de kop in te drukken.

Vandaag wil ik graag een lans breken voor maatschappelijke initiatieven die met bijna niks heel veel bereiken om armoede onder Rotterdammers te bereiken. Zojuist zijn we getuige geweest van de inspreekbijdrage van de dierenvoedselbank. Typisch zo’n hartverwarmend maatschappelijk initiatief dat armoede bestrijdt, in dit geval onder stadsgenoten die moeite hebben om voedsel te kopen voor hun huisdieren. Tegenwoordig al vier uitgiftepunten in de stad. Het hebben van een huisdier is allebehalve overbodige luxe, voorzitter. Een huisdier is soms het enige dat clienten van de dierenvoedselbank nog hebben. Hoe wrang is het dan om te zien dat zelfs het meest basale, namelijk diervoeding, niet kan worden aangeschaft. En dit terwijl sommige clienten liever verhongeren dan dat ze hun dier deze primaire behoefte moeten ontzeggen.

Aan de wethouder wil ik vragen om de dierenvoedselbank te ondersteunen waar mogelijk. Momenteel worstelt de dierenvoedselbank met wat problemen ten aanzien van het verantwoorden van de subsidie. Dat heeft te maken met het niet kunnen overleggen van de gas- en lichtrekening, omdat ze die niet ontvangt. Kan de wethouder hier potten breken, bijvoorbeeld in zijn contact met de wethouder verantwoordelijk voor vastgoed? De gemeente heeft onlangs een intentieovereenkomst gesloten met een bekende supermarkt. Kan de samenwerking met deze particuliere instelling resulteren in een stroom goederen die niet meer verkoopbaar zijn maar nog wel heel goed bruikbaar bij de voedselbank en dierenvoedselbank? Zo ja, gaat de wethouder hiervoor zorgen? En zou een initiatief als de dierenvoedselbank ook in aanmerking kunnen komen voor een welzijnssubsidie, binnen het kader van couleur locale? We horen het graag.

In meer algemene zin zijn wij erg gecharmeerd van initiatieven die armoedebestrijding verbinden met circulariteit en duurzaamheid. In dat kader zijn de LETS-winkels en kringloopwinkels in Rotterdam een zegen. De klanten komen niet alleen om te winkelen, maar ook om een praatje te maken en zich onderdeel van de samenleving te voelen. Helaas staan deze winkels doorlopend onder druk: vaak in tijdelijk vastgoed, bijvoorbeeld als leegstandsbeheerder, hoge energiekosten, en altijd weer de angst dat een huurcontract wordt opgezegd, waardoor het water ze tot aan de lippen komt te staan. Wij waren dan ook teleurgesteld dat de wethouder armoedebestrijding niks wenst te doen voor het LETS Paradijs in Crooswijk. Jammer. Hoe gaat deze wethouder ervoor zorgen dat ondanks de sloopagenda van zijn college er toch nog genoeg huisvesting is voor deze initiatieven?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.