Motie: Besparing lasten Piekfijn naar kwijt­schelding afval­stof­fen­heffing


6 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 juni 2019, ter bespreking van de uitplaatsing van Piekfijn,

constaterende dat

  • Het uitplaatsen van Piekfijn leidt tot een gemeentelijke lastenverlichting oplopend tot ruim 1 miljoen euro per jaar;
  • De lasten voor Piekfijn momenteel worden gedekt vanuit de inkomsten van de afvalstoffenheffing;

overwegende dat

  • De lastenverlichting door uitplaatsing een uitstekende kans biedt om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing verder te verhogen en/of te verbreden;

verzoekt het college

  • Besparing op de lasten van Piekfijn te gebruiken voor verhoging en/of verbreding van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing;
  • In de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020 deze wijziging voor de kwijtschelding afvalstoffenheffing te verankeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geef de dieren in Hoek van Holland ook een thuis

Lees verder

Motie: Duurzaamheidscertificaat voor toekomstig onderkomen van Feyenoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer