Bijdrage: Toekomst van de stads­camping


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 23 februari 2023

23 februari 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat er in Rotterdam een stadscamping is. We zijn gecharmeerd van de natuurwaarden en de groene aankleding van deze logiesfunctie. Daarnaast trekt het publiek aan dat je niet zo snel aantrekt in al die dertien-in-een-dozijnhotels in de stad. Behouden dus, de functie van stadscamping voor de stad.

Helaas wordt de stadscamping op haar huidige locatie in het voortbestaan bedreigd door gebiedsontwikkeling. Die is pas over ruim tien jaar voorzien, maar betekent wel dat investeringen uitblijven. Je gaat nu niet meer geld uitgeven als je in 2035 moet inpakken en wegwezen. Dat brengt de stadscampingsfunctie – zoals wij die voor ogen hebben – in gevaar én zorgt voor onzekerheid bij de exploitant.

Voorzitter, wij komen met vier moties om de impasse te doorbreken. De motie over ‘Scenario C’ verzoekt het college te kiezen voor de stadscamping op haar huidige locatie. Eromheen kan dan nog prima gebied worden ontwikkeld. Een tweede motie verzoekt het college te borgen dat er ook ná gebiedsontwikkeling een Rotterdamse stadscamping is, in het onfortuinlijke geval dat de huidige locatie komt te vervallen. En dan nog twee aanvullende moties, voorzitter. We willen dat de exploitant uiterlijk dit jaar duidelijkheid krijgt over richtinggevende besluiten. Een beschermende, betrouwbare overheid biedt onze ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid. We vertrouwen erop dat het college zelf afdoende invult wat als richtinggevend kan doorgaan. En daarnaast zien we graag exemplarische participatie bij eventuele herinrichting van de Kanaalweg, als onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling rond de Van Nelleknoop.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Uitkomsten onderzoek discriminatie particuliere woningverhuur Rotterdam

Lees verder

Bijdrage: Woonakkoord (raadsbehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer