Bijdrage: Tweede voort­gangs­rap­portage Feyenoord City


22 november 2018

Voorzitter,

Wij vragen ons af: is dít nu wat de Regeling risicovolle projecten inhoudt? Een voortgangsrapportage vol holle proza waarmee wij als Raad niet echt kunnen toetsen hoe de zaken en risico's ervoor staan.

Maar laten we beginnen met de actualiteit. In een interview met het AD zegt directeur Jan de Jong dat de harde eis met betrekking tot de garantstelling van 25 miljoen nog steeds overeind staat, en ook de geldwaterval. Eind september gaf onze wethouder in de Raad aan dat hiervan echt geen sprake kan zijn, ook gezien dat dit wordt beschouwd als Europese staatssteun. Onze vraag is: wat is de huidige stand van zaken? En heeft de wethouder sindsdien nog gesproken met de directeur van de BVO Feyenoord? Ook blijven wij het opvallend vinden dat de heer De Jon blijft herhalen dat deze eis niet nieuw is, maar al maandenlang bekend. De wethouder ontkende dit de vorige keer. Hoe zit het nu precies?

Dan de stijging van de bouwkosten waar wij al eerder voor hebben gewaarschuwd. In hetzelfde interview in het AD vindt de heer De Jong dit kennelijk geen probleem, want hij vindt wel even een aannemer die de klus wil doen met een bouwgarantie. Nou, droom verder zou ik zeggen. Maar stel da hij deze vindt en deze aannemer gaat failliet. Wat dan? En als het stadion failliet gaat, moet de gemeente dan bijspringen met tientallen dan wel honderden miljoenen? Want Feyenoord City zal zal geen vermogen hebben. Vraag: is Feyenoord City hier eigenlijk wel voor verzekerd? Loop de gemeente Rotterdam geen enkel risico met een faillissement van de aannemer of stadion? Met de stijging van de bouwkosten?

En dan het draagvlak onder supporters. Dan neemt steeds verder af. Het merendeel van de supporters ziet geen voordelen meer aan een nieuw stadion. Dit werd gisteravond nog maar eens duidelijk. En dit waren meerdere supportersgroepen. Supporters hebben ook een slecht gevoel bij de participatie met Feyenoord City. Tellen van bijeenkomsten is géén draagvlak. Laat dat duidelijk zijn. Hoe kijkt de wethouder hiertegen aan? Vindt de wethouder het geen zorgelijke ontwikkeling dat het draagvlak nog steeds ontbreekt?

Waarom zou de factor tijd geen financiele consequenties voor de gemeente met zich meebrengen? Een hoger prijspeil ten opzichte van 2016 vraagt namelijk om een hogere indexatie van de veertig miljoen. Kan de wethouder dit uitleggen? En waarom komt het investeringsmemorandum zo laat, namelijk pas bij het moment van financial commitment?

Waarom kunnen wij in de voortgangsrapportage nergens iets lezen over de herontwikkeling van De Kuip, Fase 2 van het plan? Nieuw Stadion B.V. is een honderd procent dochter van Stadion Feijenoord N.V., maar is er al een rechtspersoon die gaat over de herontwikkeling van De Kuip? Invulling van voorwaarde 12 uit de Position Paper is ons inziens te vaag. Waarom al wel plannen voor Fase 3 maar nog helemaal niks over Fase 2?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Transformatie Tweebosbuurt

Lees verder

Bijdrage: Evenementenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer