Bijdrage: Erfgoed­ver­or­dening Rotterdam 2020


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 18 november 2020

18 november 2020

Voorzitter,

De Erfgoedverordening ziet er op hoofdlijnen goed uit. Wel vinden wij dat wij als gemeenteraad teveel leunen op het oordeel van het college. Wij willen dat de Raad in een betere positie wordt gebracht om erfgoed te behouden. Daarom komen wij met een amendement dat erin voorziet het schrappen van een aanwijzing in het gemeentelijk erfgoedregister niet mogelijk te maken zonder eerst een wensen- en bedenkingenprocedure te doorlopen. De Raad kan dan een politiek oordeel vellen over de beslissing die het college voornemens is te nemen. Mijn mede commissieleden hoeven niet bang te zijn dat wij per wijziging een wensen- en bedenkingenprocedure te verstouwen krijgen. Jaarlijks kunnen we alle voorstellen bundelen.

Het doel van ons amendement is duidelijk. De Raad moet goed op de hoogte zijn van objecten en panden die hun monumentale status dreigen te verliezen. En we moeten een situatie vermijden dat we zeggen er nooit iets vanaf geweten te hebben.

Verder gaat onze rode lijn met betrekking tot erfgoed hier ook op door. In de eerste plaats met het voorstel om bij een negatieve beoordeling van de Commissie voor Welstand en Monumenten de Raad te laten beslissen. De casus Bergsingel 95 laat zien dat het college een negatief advies van haar eigen adviescommissie links kan laten liggen, in dit geval van een beschermd stadsgezicht in het Liskwartier. Dat was ook zo in 2014 bij de uiteindelijke sloop van de wederopbouwpanden aan de Westewagenstraat. Het gaat dus over bouwkundige ingrepen waar college en welstandscommissie van mening verschillen. Wij vinden dat de Raad in deze gevallen het laatste woord moet hebben, omdat erfgoed iets is van het algemeen belang.

En daarnaast willen wij dat voor een buitenplanse wijziging van een gemeentelijk monument of rijksmonument een Verklaring van Geen Bedenkingen is vereist, die door de Raad moet worden vastgesteld. Momenteel is de uitzondering op de vrijstelling van de Raad van de VVGB uit 2011 zo ingeregeld dat ten minste negen raadsleden een verzoek moeten indienen als ze een vrijgesteld bouwproject tóch willen bespreken. Eigenlijk gebeurt dat nooit, voorzitter. Ik kan me er in zes jaar tijd slechts eentje voor de geest halen. Die lijst van VVGB-aanmeldingen ontsnapt vaak aan onze aandacht, simpelweg door drukte. En specifiek voor wat betreft monumenten is niet altijd duidelijk welke bouwprojecten hiermee verband houden. Gevolg is dat er buitenplans kan worden afgeweken zonder dat wij het doorhebben. Dat willen we voorkomen.

En ja, voorzitter:

“Ze schijnen daar, als bakens in de verte.
De duizend lampen, van het Feyenoordstadion.
Vier reuzen, elk een Goliath, als de hoeders van de stad,
Symbolen voor het hele legioen.”

En niet alleen voor het legioen, maar voor alle Rotterdammers, architectuurliefhebbers van het nieuwe bouwen, bewonderaars van de Rotterdamse skyline. De lichtmasten van De Kuip moeten we behouden. Het is erfgoed. Dus bij transformatie van De Kuip naar iets anders óf bij modernisering van De Kuip waarbij er geen plek is ingeruimd voor de huidige lichtmasten, zien wij graag dat het college alles op alles zet om ze voor de stad te behouden. Waarschijnlijk krijg je ze voor niks mee en kun je ze ergens in de stad neerzetten. In dat geval hebben wij nog wel wat suggesties. Wij snappen de eigendomsverhoudingen dus ons verzoek aan het college is een inspanningsverplichting. Mooi toch, om als wethouder erfgoed aan zo’n klus te mogen werken?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.