Bijdrage: Woon­ak­koord (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 23 februari 2023

23 februari 2023

Voorzitter,

Toegegeven, we waren wat sceptisch bij de aankondiging dat deze gemeenteraad zou gaan werken aan een Woonakkoord. Met de achterliggende raadsperiode nog scherp op het netvlies hadden we weinig fiducie in samenwerking met partijen die de mond vol hadden van ‘wijken in balans’, ‘doorstroming’, ‘sociale stijgers’ of ‘herstructurering’. Dit waren – én zijn – allemaal eufemismen voor een woonagenda die de dikkere portemonnees voortrekt en sociale huur voornamelijk ziet als een probleem waar de stad mee opgescheept zit.

Toch hebben we waardering voor de inspanning van deze gemeenteraad de wethouder op pad te sturen met een duidelijke opdracht. We hebben waardering voor de regisserende rol die de gemeenteraad op zich heeft genomen. Wellicht zou dat niet zo zijn geweest als het Woonakkoord er fundamenteel anders had uitgezien dan wat er nu voor u ligt. Maar met deze uitgangspunten – met déze formulering – kunnen wij uit de voeten.

Want het wordt weer tijd voor volkshuisvesting! De gemeente bewaakt het recht op huisvesting voor alle Rotterdammers en gaat zich weer inspannen om iedereen een dak boven het hoofd te bieden. Het woonakkoord – liever: raadsakkoord voor volkshuisvesting – omvat de elementaire beginselen van een progressieve woonagenda.

Is met dit woonakkoord dan alles gezegd? Zeker niet, voorzitter. De wensenlijst van de Partij voor de Dieren is lang. Zoals: afschaffen toepassing Rotterdamwet, afschaffing kostendelersnorm, stadsbrede opkoopbescherming, huurteams in alle wijken, toepassing doelgroepenverordening, een leegstandsverordening, een groennorm voor alle woonwijken, natuurinclusieve woningen, et cetera en enzovoorts.

Zoals de wethouder haar eigen Woonvisie gaat toetsen op artikel 22 van de Grondwet, toetsen wij die Woonvisie op alle bovengenoemde punten. Dat willen we bijvoorbeeld doen aan de hand van een beslisnota die meekomt met de Woonvisie. Een vorm van informatieverrijking en innovatie in het gesprek tussen bestuurlijke en wetgevende macht dat we graag zien landen in Rotterdam. Beschouw de Woonvisie als in het oog springende pilot.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.