Bijdrage: Start­no­titie ener­gie­tran­sitie


Uitge­sproken in de verga­­­dering van de commissie EDEM op 12 december 2018

13 december 2018

Voorzitter,

Rotterdam is een van de grootste vervuilers in Nederland, verantwoordelijk voor maar liefst twintig procent van de totale landelijke CO2-uitstoot. Tegelijk zal juist Rotterdam hard getroffen worden door de klimaatverandering. Van alle Europese kuststeden zal, volgens wetenschappelijk onderzoek, Rotterdam de meeste schade oplopen door het veranderende klimaat. Geschat wordt dat dit in 2030 al zo’n 273 miljoen euro zal zijn. Het is belangrijk dat ook deze kosten worden meegewogen in het kostenplaatje. Hoe langer er gewacht wordt met CO2-reductie, hoe meer aanzienlijk verdergaande maatregelen moeten worden genomen om alsnog het gewenste CO2-niveau te bereiken”. De Verenigde Naties waarschuwen dat het na 2030 zelfs niet meer mogelijk is om de opwarming van de aarde nog onder de twee graden te houden. Zij spreken van de noodzaak van “ongekende en urgente actie”.

Voorzitter, er is dus haast. Laten we daarom in deze commissie afspreken geen tijd meer te besteden aan klimaatontkenners en knutselaars met cijfers. Ik denk aan een van de sprekers bij de recente informatiebijeenkomst over de energietransitie. Er is ook geen tijd voor oneindig gepolder, zoals nu gebeurt bij het landelijke klimaatakkoord. Na negen maanden gepolder dreigt het klimaatakkoord te mislukken. Er is daarom echt een strakke regierol nodig van de wethouder. De startnotitie stemt mij niet hoopvol dat de wethouder deze rol zal pakken. De vijf paden zijn ontzettend vaag en vrijblijvend tot aan het jaar 2050. Dat geeft ruimte tot uitstelgedrag, tot afschuifgedrag en tot eindeloos getrouwtrek over de rekening. Rotterdam is nog voor 93% afhankelijk van fossiele energie en ik zie niet hoe daar verandering in gaat komen. Ook maakt de Partij voor de Dieren zich specifiek zorgen over de circulaire economie. De verantwoordelijk wethouder Kathmann antwoordde tijdens de begrotingsbehandeling dat er geen dwingende maatregelen zullen komen. Slechts pilots. Krijgt de circulaire economie wel de aandacht die het verdient? Voor elk pad geldt wat de Partij voor de Dieren betreft dat bedrijven die belang hebben bij het in stand houden van de status quo, niet betrokken worden bij het overleg over de energietransitie. Hun tijd is geweest. Ze hebben lang genoeg de boel kunnen vertragen.

Voorzitter, de wethouder zet in op 45% CO2-reductie in 2030. Een achterhaald doel, ongeschikt om de temperatuurstijging tot 1,5 graad te beperken. Vooralsnog koersen we af op een temperatuurstijging van 3 tot 5 graden, terwijl 1,5 graad echt het maximale is wat we kunnen verdragen om de aarde leefbaar te houden. Overheden zullen drie tot vijf keer harder hun best moeten doen.

Ik verzoek de wethouder heilige huisjes te verlaten. Ik denk aan vervuilende auto’s en de groeiende luchthaven Rotterdam/The Hague Airport. Ik verzoek de wethouder tot geen loze beloften. Geen ruimte voor fossiele denkers. Ik verzoek de wethouder te kiezen voor een circulaire stad. Een groene stad.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer