Bijdrage: Raads­voorstel Beleids­kader huiselijk geweld, kinder­mis­han­deling en seksueel geweld


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 29 mei 2019

29 mei 2019

Voorzitter,

In februari stonden wij ook in deze zaal, tijdens de bespreking van de eindrapportage van het programma Veilig Thuis. Toen pleitten wij om de cirkel tussen slachtoffers van huiselijk geweld en dierenmishandeling te doorbreken. En dat gaan wij nu weer doen. De bijdrage van de vertegenwoordiger van het International Fund for Animal Welfare, IFAW, was glashelder. Resumerend:

  • 33% van de (ex-)partners heeft gedreigd heeft het huisdier iets aan te doen;
  • 55% van de (ex-)partners heeft het dier daadwerkelijk meerdere keren mishandeld, of het dier zelfs heeft gedood;
  • 11% van de (ex-)partners heeft het dier gebruikt om de vrouw of haar kinderen te verwonden; en
  • 41% van de vrouwen zou eerder zijn gevlucht wanneer zij had geweten dat haar huisdier ook veilig zou zijn.

Ja, voorzitter, inderdaad. Ruim vier op de tien vrouwen zou eerder uit de geweldssituatie zijn geraakt als ze hun huisdier mee hadden kunnen nemen naar een veilig heenkomen. Slachtoffers zitten gemiddeld een jaar langer in een geweldssituatie doordat ze vrezen voor dierenmishandeling door de dader. Dat gaat zo. Slachtoffers maken zich zorgen om het welzijn van hun huisdier. Besluiten ze te vluchten, gebruikt de dader het huisdier als stok om mee te slaan. En blijven de slachtoffers, of komen ze weer terug. Dit moet stoppen.

Het is jammer dat de wethouder niks heeft gedaan met onze bijdrage uit de vorige commissievergadering. Eigenlijk snappen wij niet waarom niet. De wethouder gaat altijd prat op evidence-based beleid. Nou, dat bewijs is er gewoon. Doe er dan wat mee. Maar goed, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Wij zullen in de raadsbespreking van het beleidskader met een motie pleiten voor een opvangplek voor slachtoffers van huiselijk geweld waar huisdieren ook welkom zijn.

Tot zover, voorzitter.

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.