Bijdrage: Eind­rap­portage Programma Veilig Thuis


Uitge­sproken in de verga­­­­­­dering van de commissie ZOCS op 6 februari 2019

7 februari 2019

Voorzitter,

Vandaag blikken we terug en kijken we vooruit. Voor de terugblik op het actieprogramma Veilig Thuis sluiten we ons graag aan bij de vragen die door de andere commissieleden zijn gesteld. Wij kijken vooruit naar het beleidskader over huiselijk geweld. Want huiselijk geweld moet stoppen. Geweld tegen mensen, geweld tegen dieren.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft eind 2017 schriftelijke vragen bij het college ingediend over de zogenoemde cirkel van geweld, de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Het college erkent deze relatie en dat is een eerste stap in de vroegsignalering van huiselijk geweld. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent de relatie. Want waar sprake is van huiselijk geweld tegen de partner of kinderen, is ook vaak sprake van dierenmishandeling. Of andersom. Dit blijkt uit het rapport 'Cirkel van geweld' van de Universiteit Utrecht uit 2009. Ik lees de volgende passage op uit dit rapport:

Uit Tabel 1. blijkt dat bij 24 tot 79% van de mishandelde vrouwen die huisdieren bezitten, de partner ook hun huisdieren heeft mishandeld. (…) Nogal wat vrouwen (17 tot 48%) zeggen dat zij uit bezorgdheid voor hun huisdier de beslissing om te vluchten hebben uitgesteld.”

Uit deze passage blijkt dat als vrouwen worden mishandeld, dat ook vaak geldt voor hun huisdieren. Hier ligt een belangrijke opgave voor vroegsignalering. Wij willen het college vragen of zij bij geweld tegen vrouwen wil controleren op geweld tegen dieren, en bij dierenmishandeling op geweld tegen vrouwen. Is de wethouder bereid deze actielijn op te nemen in het aankomende beleidskader? Wil zij investeren in dit soort signaleringsnetwerken? Graag een toezegging.

Maar het blijft niet alleen bij vroegsignalering. We moeten ook de cirkel van geweld doorbreken als die er eenmaal is. Dat begint bij de opvang van kwetsbare mensen, vaak vrouwen en kinderen, waar ook huisdieren terecht kunnen. Want wat blijkt? Kwetsbare mensen zitten langer in een geweldsituatie als er ook een huisdier in het spel is. Daders gebruiken huisdieren als chantagemiddel en de slachtoffers kunnen of willen daardoor geen stappen ondernemen, omwille van de liefde voor hun huisdier. Volgens de organisatie Kadera duurt het tot wel twaalf maanden langer voordat mishandelde vrouwen om hulp vragen. De bekende bijzonder hoogleraar Marie-José Enders schrijft dan ook in een vervolgstudie naar de cirkel van geweld uit 2012:

Momenteel blijven vrouwen, kinderen en dieren langer in gevaarlijke gewelddadige situaties dan nodig vanwege het anderzijds gedwongen moeten achterlaten van geliefde huisdieren. Het hebben van huisdieren zou geen obstakel moeten vormen in de beslissing om te vluchten uit een gewelddadige relatie.”

In Nederland verzorgt het project 'Blijf van mijn dier' van de International Fund for Animal Welfare twee opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld waar ook huisdieren terecht kunnen. Dat zijn er veel te weinig. Wij zinspelen op een motie om zo'n opvanglocatie mogelijk te maken in Rotterdam. Voor de rechten van vrouwen. Voor de rechten van kinderen. Voor de rechten van dieren. Graag horen wij hoe de wethouder hierover denkt.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.