Bijdrage: Ambi­tie­do­cument Van Zooi naar Mooi - Rotterdam circulair


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie EDEM op 29 mei 2019

29 mei 2019

Voorzitter,

We leven in een wegwerpmaatschappij. Hier gaat welvaart hand in hand met grootschalige grondstofvernietiging, vervuiling en het vernietigen van leefomgevingen. Meestal uit het zicht, ergens aan de andere kant van de wereld. We gebruiken veel meer grondstoffen en in een veel sneller tempo dan wat de aarde weer kan aanvullen en herstellen. We leven op de pof; de jeugd betaalt straks de rekening.

Rotterdam draaiend op een circulaire economie. Daar moeten we heen. De urgentie is hoog, de opgave is enorm.

Nu, een jaar na de verkiezingen, ligt het eerste beleidsdocument op tafel. Zoals we gewend zijn: een hoop mooie woorden en vergezichten. Maar als je alle al bestaande initiatieven uit het document haalt, net als het gedicht en de plaatjes, dan blijft er eigenlijk niet zo heel veel over. De Algemene Rekenkamer concludeerde deze maand dat er voor Nederland nog heel veel moet gebeuren om in 2050 circulair te kunnen zijn. En dat we daar niet komen met een overheid die regisseert en stimuleert. Zonder wetten en regelgevingen om doelstellingen af te dwingen, aldus de Algemene Rekenkamer, komen we er niet.

Deelt de wethouder de mening dat deze analyse ook van toepassing is op Rotterdam? Zeker als je je bedenkt dat deze in deze stad zo'n beetje het meeste restafval per inwoner van Nederland wordt geproduceerd. Denkt hij werkelijk dat we een circulaire economie gaan vormen op basis van vrijwilligheid en pilots? Komt hij nog met concrete voorstellen om werkelijk iets aan te pakken? Zoals eerder het tegengaan van ongeadresseerd reclamedrukwerk, op verzoek van de Partij voor de Dieren? Welk percentage van de eigen inkoop gaat daadwerkelijk worden besteed aan circulariteit? En als circulariteit een criterium gaat worden, wat verstaan we daar dan eigenlijk onder? In de praktijk eindigen plastic verpakkingen in het meest gunstige geval als bermpaaltjes. Die hebben we op een gegeven moment genoeg. Hoe wordt er gegarandeerd dat er allereerst wordt ingezet op voorkomen, het beëindigen van de wegwerpmaatschappij, en pas daarna op hergebruik of recycling?

Ik sluit af, voorzitter. Ik begrijp dat dit slechts een startdocument is en dat een circulaire economie niet morgen is gerealiseerd. Maar om de langetermijnambities te kunnen waarmaken, is er in ieder geval veel meer nodig dan wat het startdocument nu biedt.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Groenoffensief

Lees verder

Bijdrage: Raadsvoorstel Beleidskader huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer