Bijdrage: Beleids­kader taal


Uitge­sproken in de verga­­­­­­­­dering van de commissie ZOCS op 6 maart 2019

6 maart 2019

Voorzitter,

Wij zijn blij dat taal de aandacht krijgt die het verdient. Taal opent nieuwe werelden en draagt bij aan de emancipatie van groepen Rotterdammers die momenteel niet alle kansen benutten die het leven hen biedt. Dat is niet alleen zonde, maar ook oneerlijk. Want laaggeletterde Rotterdammers kunnen er vaak ook niet zoveel aan doen dat ze minder kennis van het Nederlands hebben. We hebben een overheid die zich over deze mensen bekommert. Bovendien profiteren we er als samenleving van dat iedereen zich verstaanbaar kan maken. Optimaal voor het collectief is altijd een goeie zaak.

Uit liefde voor taal en voor de taalontwikkeling van onze stadsgenoten komen wij nu met enkele conceptmoties die het nieuwe beleidskader een zetje in de goede richting geven.

De eerste conceptmotie gaat over het aanbieden van taalcursussen aan jonge Rotterdammers die om wat voor reden dan ook geen onderwijs volgen. Dat zijn zowel thuiszitters als leerlingen die onder artikel 5a van de Leerplichtwet vallen en daarmee zijn vrijgesteld van onderwijs. Wij willen voorkomen dat deze doelgroep al op jonge leeftijd een taalachterstand oploopt.

De tweede conceptiemotie gaat over BoekStart. Baby's houden van boeken en dat is precies waarvoor BoekStart is opgericht. Het kennismakingspakket krijg je als je je kleintje lid maakt van de bibliotheek, maar lang niet alle ouders doen dat. Daarom stellen wij voor dat dit pakket ook bij het consultatiebureau kan worden opgehaald, al dan niet vergezeld met een aanmoedigingsbrief om toch vooral lid van de bieb te worden.

De derde conceptmotie gaat over duidelijke taal. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat iedereen kan meedoen. Wij zien graag dat de gemeente beleidskaders en bestemmingsplannen 'vertaalt' in duidelijke taal, bijvoorbeeld met behulp van infographics. Dit gebeurt al bij de jaarlijkse begroting van de gemeente en smaakt wat ons betreft naar meer. Laten we beginnen met “De Taalspiraal”.

Een laatste conceptmotie is een verzoek aan de griffie. Collega's in Amsterdam passen sinds kort bij wijze van proef ondertiteling toe op de uitzendingen van raadsvergaderingen die in het archief van het raadsinformatiesysteem worden geplaatst. Wij pleiten voor eenzelfde proef in het Rotterdamse. Wij willen dat elke Rotterdammer goed kan volgen wat er zoal wordt gezegd in de raadsvergaderingen. En vooral hoe je het gesproken woord vervolgens opschrijft. Dit bevordert taalontwikkeling en helpt doven en slechthorenden in hun begrip van de Rotterdamse politiek.

Wij horen graag wat de wethouder en de griffie van onze voorstellen vinden.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer